Iespējas turpināt studijas, pēc diploma iegūšanas kokapstrādes nozarē:

 

1) Rīgas Tehniskā koledža -1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība „Kokapstrādes tehnologs”

2) Latvijas Lauksaimniecības universitāte - profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Kokapstrāde”

3) Rīgas Tehniskā universitāte - profesionālā bakalaura programma „Materiālu tehnoloģija un dizains”

4) Rēzeknes Augstskola - profesionālā bakalaura studiju programma "Interjera dizains"