Mēbeļu galdnieka kvalifikācijas apraksts

 

Mēbeļu galdnieks izgatavo un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles, kā arī veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus. Mēbeļu galdnieks patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevuma izpildi. Atbilstoši uzņēmuma darba organizācijai, ja nepieciešams, var sadarboties ar klientu – pieņemot pasūtījumu, konsultēt, izstrādāt skici, sagatavot  un nodot darbu klientam. Mēbeļu galdnieks pārsvarā strādā galdniecības darbnīcās un mēbeļu ražošanas uzņēmumos. Specifiskas prasmes profesijā:

 • ·         izprast kokizstrādājumu un mēbeļu konstrukciju rasējumus,

 • ·         uzzīmēt izstrādājuma uzmetumu( speciālā zīmēšana) ,

 • ·         izgatavot dažādas konstrukcijas- brusveida, masīvas koksnes , koksnes plātņu mēbeles un tapsētus mēbeļu elementus,

 • ·         veikt mēbeļu un citu kokizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus,

 • ·         izvēlēties izstrādājumu montāžas paņēmienus un veikt montāžas darbus t.sk. objektos,

 • ·         veikt līmēšanas un finierēšanas darbus izmantojot dažādas līmes un līmēšanas ierīces,

 • ·         sagatavot izejmateriālus darbam, kā arī racionāli izmantot tos,

 • ·         apstrādāt koksni ar darbarīkiem un rokas elektriskajiem instrumentiem,

 • ·         sagatavot darbam iekārtas, instrumentus, palīgierīces un pārbaudīt to atbilstību darba drošības tehnikas prasībām,

 • ·         veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbmašīnām ,

 • ·         izgatavot dažādu konstrukciju palīgierīces un šablonus ,

 • ·         veikt kokizstrādājumu ķīmisko aizsardzību ar rokas instrumentiem (otām, rullīšiem) un smidzināšanas metodi,

 • ·         veikt virsmu iekrāsošanu, kodināšanu un apdari izmantojot dažādus materiālus un metodes,

 • ·         iestrādāt viras, slēdzenes un citus furnitūras elementus,

 • ·         aizpildīt darba procesā nepieciešamo dokumentāciju,

 • ·          organizēt savu darba vietu un veikt darbus atbilstoši darba drošības un ugunsdrošības prasībām,

 • ·         sastādīt izstrādājuma kalkulācijas.